Тестирање за двојезична одељења у основним школама за наредну школску, 2024/2025. годину, по важећем календару Министарства, предвиђено је 15. и 16. јуна, а ОШ „Јован Јовановић Змај“ увелико почиње са припремама за пријем нове, 14 генерације билингвалаца.

Директорица Соња Туцаковић подсећа да је Змајева школа у пројекту билингвалне наставе још од 2011. године и да досадашњи резултати ученика, као и бројни интернационални пројекти које је школа организовала и у којима је учествовала, говоре колики је значај овог наставног програма, не само по питању јачања језичких и комуникационих вештина, или стицања компетенција за даље усавршавање, већ и по питању разумевања и толеранције за друге културе и различитости међу нацијама.

“Имена наших ученика ћете видети на листама примљених кандидата у многим школама у којима се спроводи двојезично образовање, а неретко се по знању, које показују на такмичењима, налазе у посебној категорији, упоредо са ученицима којима је енглески матерњи језик, или су им родитељи са енглеског говорног подручја. Осим тога, полагање Аптис теста на крају осмог разреда, који организујемо неколико година уназад, у сарадњи са Британским Саветом, даје прилику ученицима да стекну документ признат у више од 80 земаља света, а наши билингвалци су и ту показали виши степен постигнућа од очекиваног за тај узраст”, истиче Туцаковић.

Додаје да ће позив, као и претходних година, бити отворен за све ученике петог разреда на нивоу сремскомитровачке општине.

Полагање за улазак у двојезично одељење састоји се из писменог и усменог дела, по важећем Правилнику Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које уједно припрема тестове за све школе територији Србије.

Сви заинтересовани треба да се пријаве путем линка:

двојезична настава 24-25 – пријава

За додатна питања и информације отворен је званичан имејл школе: zmajsm@gmail.com