Обустава рада због вируса грипа

На основу препоруке Покрајинског секретаријата за здравство и Института за јавно здравље Војводине, а у складу с чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице донео је Одлуку о привременој обустави рада предшколских и школских колектива на територији АП Војводине због широке […]

ЈНМВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА 16/20

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 02/19 РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА ОДЛУКА О ЕКСКУРЗИЈИ >>> СКИНУТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ >>>

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1.1.1/2019 И Одговор на Питања из ЈНМВ

ОСНОВНА ШКОЛА“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Сремска Митровица, ул. Ратарска бр. 5 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈНМВ 1.1.1/2019 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СКИНУТИ ПОЗИВ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1/2019 Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 -1 Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 […]