Одлука о додели уговора / обавештење о закљученом уговору – Инвестиционо одржавање објекта у Јарку ЈНМВ 1.3.2./2018

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда, доносим: О Д Л У К У о додели уговора Уговор о јавној набавци бр. 1.3.2/2018, за набавку радова “Инвестиционо одржавање објекта” за потребе наручиоца О.Ш. “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” ул. Ратарска бр. 5, Сремска […]

Јавна набавка мале вредности – радови – 1.4.1 Замена подова у основној школи у Шашинцима и Сремској Митровици

Јавна набавка мале вредности – радови – 1.4.1 Замена подова у основној школи у Шашинцима и Сремској Митровици Скинути документацију

Мали Пјер – општинско такмичење

Општинско такмичење за најбољу дечју карикатуру “Мали Пјер” одржано је у ОШ „Јован Јовановић Змај“ 28. марта 2018. године. У другој категорији (од 5. до 8.разреда учествовало је из пет школа -315 ученика). 1.место Лара Николовски 6-4 Ош „Јован Јовановић Змај“ 25 1.место Лука Голић 5-1 Ош „Јован Јовановић Змај“ 25 1.место Ива Шкрбић 5-2 […]