Продужени боравак у школској 2023/2024. години воде учитељице Бисерка Петровић и Биљана Обрадовић.

Боравак ради у две смене:

– од 7:00 до 13:30, када ученици похађају наставу у поподневној смени,

– од 11:30 до 17:00, када наставу похађају пре подне.

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЈА:

7:30 – 8:00   – прихватање ученика

8:00 – 8:30 – доручак

9:00 – 10:30 – израда домаћих задатака и рад на продубљивању наставних садржаја

10:30 – 11:30  –  слободне  активности  (креативне  радионице,читање  књига, тв, музика, глума, игре на отвореном)

11:30 – 12:00 – лична хигијена, припрема за ручак

12:00 – 13:00 – слободно време, релаксација

13:00 – 13:30 – припрема за одлазак на редовну наставу

ПОСЛЕ ПОДНЕ:

11:30 – 12:00 – прихватање ученика

12:00 – 12:30 – лична хигијена, припрема за ручак

12:30 – 13:00 – ручак

13:00 – 13:30 – слободно време, релаксација

13:30 – 15:00 – израда домаћих задатака и рад на продубљивању наставних  садржаја

15:00 – 16:30 – слободне активности

16:30 – 17:00 – припрема за одлазак кући

За све информације у вези са радом Дневног боравка доступан је број телефона 064/ 891 – 6901.

Leave a Reply