Продужени боравак

 Продужени боравак ради у две смене:

– од 7:00-13:30, када ученици похађају наставу у поподневној смени,

– од 11:30 до 17:00, када наставу похађају пре подне.

ДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЈА:

7.30 – 8.00   – прихватање ученика

8.00 – 8.30 – доручак

9.00 – 10.30 – израда домаћих задатака и рад на продубљивању наставних садржаја

10.30  –  11.30  –    слободне  активности  (креативне  радионице,читање  књига,тв,  музика,  глума,  игре  на  свежем

11. 30 – 12.00 – лична хигијена, припрема за ручак

12. 00 – 13.00 – слободно време, релаксација

13. 00 – 13.00 – припрема за одлазак на редовну наставу

ПОСЛЕ ПОДНЕ:

11 .30 – прихватање ученика

12. 00 – 12. 30 – лична хигијена, припрема за ручак

12. 30 – 13.00 – ручак

13. 00 – 13.30 – слободно време ,релаксација

13.30 – 15.00 – израда домаћих задатака и рад на продубљивању наставних  садржаја

15.00 – 16.30 – слободне активности

16.30 – 17.00 – припрема за одлазак кући

Leave a Reply