Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ у Сремској Митровици, основана је 10. септембра 1953. године, под називом Осмогодишња школа број 1,  а име највећег песника за децу добија 19. марта 1954. године.
Школска зграда, кроз коју сваке године прође више од хиљаду основаца, изграђена је средствима самодоприноса грађана Сремске Митровице и усељена је 3. септембра 1971. године.

Осам година касније, у септембру 1979. године, основна школа ,,Јован Јовановић Змај“ почела је да ради као интегрисана целина у коју су ушле школе ,,Доситеј Обрадовић“ из Шашинаца и ,,Борис Кидрич“ из Јарка. Оба подручна одељења су осмогодишња.

Школска зграS6003705-1024x768да обухвата површину од 6000 квадратних метара. Има 16 учионица опште намене, 3 кабинета, фискултурну салу, свечану салу и хол за извођење културних активности, као и пратеће просторије за наставно, административно и помоћно особље.

Школа се налази у центру града и у њеном окружењу су бројне институције културе: градска библиотека, галерија, музеј, позориште, спортска хала. Сарадња школе са овим установама одвија се континуирано.

Издвојена одељења у Јарку и Шашинцима удаљена су од матичне школе 12 километара и имају аутобуску везу са школом. Издвојено одељење у Шашинцим налази се на путу Сремска Митровица- Рума- Нови Сад, а одељење у Јарку на путу Сремска Митровица- Шабац.

Основна школа „Јован Јовановић Змај“  у школској 2023/2024. години броји 1044 ученика, од првог до осмог разреда. Укупан број уписаних ученика у први разред је 118.

Овако су Змајевци прославили 69 година постојања и рада: