Награђени ученици и школа на ликовном конкурсу

У октобру месецу традиционално се обележава Дечја недеља са циљем да се укаже на посебност дечјег света. Он је прожет посебношћу сваког детета, његовим виђењем света, могућношћу да се слободно и стваралачки исказује и изражава на различите начине и у различитим областима. Због тога, између осталог, тај свет и посебност сваког детета треба неговати, пружати […]

Распоред обележавња Дечје недеље

Програм обележавања Дечије недеље од 06 – 12.10.2014. године од  I – VIII Програм активности од V до VIII разреда:  МОТО ,, Свако дете срећног лица чува једна породица “ Време реализације Назив активности Реализатори Задужења Место реализације Понедељак 06.10.2014 1.Отварање дечије недеље-Изложба литерарних и ликовних радова на тему дечије недеље2.Спортске активности-турнир у одбојци Ученици […]