Задатак стручних органа и тимова у Основној школи “Јован Јовановић Змај” јесте да се старају о осигурању и унапређивању квалитета образовно – васпитног рада. У школској 2023/2024. години реализацију програма образовања и васпитања пратиће следећи тимови:

Тимови у школској 2023/2024. години

Председници разредних већа :
Први разред – Јелена Радивојевић
Други разред – Смиљка Стојаковић
Трећи разред – Јелена Крстић
Четврти разред – Гордана Дамјановић

Председници одељењских већа:
Пети разред – Звездана Симић-Куриџа
Шести разред – Дајана Николовски
Седми разред – Светлана Максимовић
Осми разред – Бранислава Блајваз
Одељењско веће пети – осми – Бранислава Блајваз


Стручна већа:
Веће природне групе предмета – Мирјана Шћурк
Веће друштвене групе предмета – Ружица Ковачевић
Веће верске наставе – Слободанка Арамбашић
Веће музичке и ликовне културе – Војислав Крстић
Веће техника и технологија и информатика – Сабина Грујић
Веће наставника физичког васпитања – Мирослав Певац


Стручни активи:
Немачки језик – Весна Маџић – Жунић
Српски језик – Бојана Зорић
Енглески језик – Весна Станковић
Историја – Драгица Куриџа
Географија – Светлана Максимовић
Математика – Звездана Симић – Куриџа
Хемија – Мирјана Шћурк
Биологија – Љиљана Фундук
Физика – Бранислава Блајваз
Техника и технологија – Томислав Церовчевић

Ученичке организације:
Црвени крст – Дејан Козељац
Вршњачки тим – Љиљана Дудић
Ученички парламент – Драгана Богосављевић
Школски лист – Оливера Мудрић, Маја Грујичић
Летопис – Оливера Мудрић


Leave a Reply