Р.

бр.

ТИМ КООРДИНАТОР ЧЛАНОВИ
1. Тим за инклузивно образовање Љиљана Дудић Бранка Увалић, Смиљка Стојаковић, Јелена Радивојевић,А.Новаковић,Ј.Крстић,Веселинка Вукосављевић, , Бојана Зорић, Рада Кличковић,Соња Туцаковић,
2. Тим за заштиту од насиља Мирјана Чолак Зоран Ђурић, Љиљана Дудић, Драгана Стојковић,Татјана Љубишић, Дејан Козељац, Мирослав Певац, Јоца Копчић,Бранислава Стефањук, Ђорђе Вукосавављевић, Соња Туцаковић,  председник Ученичког парламента, представник Савета родитеља
3. Тим за самовредновање школе  Јелица Батричевић Зоран Ђурић, Милица Николић, Татјана Љубишић, Ивана Томић, Биљана Божић,Вера Спасојевић, Слађана Јаковљевић, Мирјана Шарчевић,Мирјана Чолак,представник Савета родитеља и Ученичког парламента
4.  Тим за стручно усавршавање и професионални развој запослених Весна Станковић Зоран Ђурић, Нада Алатић, Бранислава Блајваз,Татјана Штефанац,Биљана Андријашевић,Мирјана Чолак,
5. Тим за посете, излете,екскурзије и наставу у природи Лидија Фокс, Соња Туцаковић Председници разредних већа
6. Тим за професионалну орјентацију Слађана Рончевић Одељењске старешине седмог и осмог разреда,педагог и психолог
7. Тим за школски спорт Мирослав Певац

Ђорђе Вукосављевић

Јелена Сенте,Дејан Козељац, 

Јоца Копчић,Бранислава Стефањук

8.  Тим за сарадњу са родитељима Љиља Лончаревић

Јелена Радивојевић

Председници разредних већа
9. Тим за социјалну  заштиту ученика  Оливера Гвока Ружа Ковачевић Јасна Лончаревић, Александра Новаковић

Ивана Томић,Маја Грујичић,Биљана Андријашевић

10. Тим за здравствено васпитање и  здравстваену заштиту ученика  Бранка Веселиновић

Слађана Јаковљевић

Смиљка Стојаковић, Драгиња Зукић, Оливера Миклош, Јелена Сенте,Дејан Козељац 
11. Тим за заштиту животне средине Љиљана Фундук

Смиљка Стојаковић

Биљана Божић, Радмила Кличковић, Предраг Ковачић,Војислав Крстић,Јелена Дудић
12. Тим за сарадњу са локалном средином Оливера Миклош Весна Нинковић, Биљана Божић, Слађана Новотни,Александра Керавица
13. Тим за волонтерски рад ученика Маријана Тотовић,

Биљана Божић

Јасна Лончаревић, Слађана Јаковљевић,Анкица Цањар,Маја Грујичић,Ружа Ковачевић
14. Тим за спровођење пројеката Татјана Штефанац Бранислава Блајваз, Весна Станковић,Драгана Богосављевић,Лидија Фокс,Соња Туцаковић,Мирјана Чолак,Слободан Марјановић,Љиљана Дудић
15. Тим за завршни испит Мирјана Чолак Зоран Ђурић, Биљана Андријашевић,Слободан Марјановић, одељењске старешине
16. Тим за културне и слободне активности Бојана Зорић

Јасмина Шобић

Љиљана Лончаревић, Будимир Петровић, Маја Грујичић,Ивана Томић, Слађана Јаковљевић, Слађана Новотни
17. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе Милица Николић  Зоран Ђурић, Мирјана Чолак, Љиљана Дудић,представник УП,СР
18.  Тим за промоцију школе и интернет презентацију Драгана Богосављевић

Слађана Новотни

Бранислава Блајваз,-FBЛидија Фокс,Соња Туцаковић,Драгана Стојковић,Слађана Новотни,Слађана Јаковљевић,Предраг Ковачић
19. Тим за планирање и интеграцију информационо комуникационих технологија и рад на нивоу установе Сабина Грујић Предраг Ковачић, Слободан Марјановић, Мирјана Трзин, Јелена Дудић
20. Тим за планирање и спровођење мера за смањење раног напуштања образовања Тијана Секулић Ивана Томић, Слађана Рончевић,Ружица Ковачевић,Веселинка Вукосављевић
21. Тим за подршку даровитим ученицима  Бранислава Блајваз

Бранислава Стефањук

Љиљана Дудић,Светлана Максимовић, Бранка Веселиновић
Тим за пројектну наставу,

           развој међупредметних компетенција и  предузетништва

Нада Алатић

Милица Кобаш

Александра Керавица,Смиљка Стојаковић,Бранка Увалић,Вера Спасојевић,Оливера Гвока,  Весна Станковић, Мирјана Чолак

Јелица Батричевић, Предраг Ковачић,Биљана Божић, Сања Вујановић

,
22. Дечји савез Вера Спасојевић
23. Црвени крст Мирослав Певац
24. Ученички парламент Соња Туцаковић
25. Вршњачки тим Љиљана Дудић
26. Школски лист Маја Грујичић Сви наставници српског језика,Слађана Новотни,Слађана Јаковљевић,Оливера Миклош
27. Летопис школе Оливера Мудрић
28. Такмичења – праћење Светлана Максимовић,Јелена Крстић
29. Записничар седнице НВ Мирјана Трзин

Leave a Reply