Назив тима

Координатор тима

Тим за заштиту деце од насиља Драгана Стојковић
Тим за самовредновање Славица Бобић
Тим за инклузовно образовање Љиљана Дудућ, психолог
Тим за сарадњу са локалном самоуправом Бисерка Петровић I-IV
Золтан Хегедиш V – VIII
Тим за сарадњу са породицом Јасна Лончаревић
Тим за излете, екскурзије и наставу у природи Маријана Тотовић
Тим за планирање и интеграцију
информационо – комуникационих технологија и рад на
нивоу установе
Слободан Марјановић
Тим за израду процене угрожености
– ризика од природних непогода и техничко
– технолошких „акцидената“ и планова
заштите спашавања и рада у ванредним ситуацијама
Зоран Ђурић, директор
Тим за подршку даровитим ученицима Светлана Максимовић
Славица Бобић
Тим за праћење и евалуацију годишњег плана рада Бранка Увалић, заменик директора
Тим за завршни испит Мирјана Чолак, педагог
Тим за планирање и спровођење мера за
смањење раног напуштања образовања
Мирјана Чолак, педагог
Тим за стручно усавршавање Бранислава Блајваз
Тим за спровођење пројеката Јелена Крстић
Тим за културне активности школе Оливера Миклош
Бојана Зорић
Тим за заштиту животне средине Бранка Веселиновић
Тим за здравствену заштиту Јелица Батричевић Предић
Тим за социјалну заштиту ученика Биљана Божић
Тим за професионалну оријентацију ученика Милица Кобаш
Тим за волонтерски рад са ученицима Гордана Југовић
Школски лист Маја Грујичић
Сајт школе Предраг Ковачић
Маја Грујичић

 

Leave a Reply