У школској 2023/2024. години писане провере дуже од 15 минута за одељења од 1. до 4. разреда, планиране су по следећем распореду:

1.разред

2.разред

3.разред

4.разред