Представници Ученичког парламента Змајеве школе у петак, 28. јуна, свечано су директорици Соњи Туцаковић предали кључеве нове просторије коју ће Змајевци, од идуће школске године, моћи да користе за рад, али и да позајме, или искористе неке од садржаја за потребе активнијег учешћа на часу. Школски „ПитСтоп‟, како је назван овај простор, имаће улогу попут оног који је најважнија тачка глобалног феномена – трке Формуле 1, а то је да ученицима на лицу места надомести адекватно место за реализацију одређеног наставног садржаја, попут израде презентација, затим пројектних, или домаћих задатака, као и да им омогући комплетнију припрему за час у виду литературе, школског прибора, или опреме, у случају да су, из неког разлога, онемогућени да то учине код куће. Реч је о пројекту који су чланови Ученичког парламента реализовали у склопу DFC (Design for Change) програма, чији је главни циљ да, кроз неформално образовање, уз лични и професионални развој, допринесе друштвено одговорном понашању младих. Пројекат је започет у октобру 2023. године и трајао је до јуна 2024., а целокупна реализација прошла је кроз четири фазе: „Осети‟ (Feel), „Замисли‟ (Imagine), „Уради‟ (Do) и „Подели‟ (Share), где су деца стављена у улогу главних покретача промена у друштву, кроз активности којима ће дизајнирати различита решења за боље окружење и атмосферу у којима одрастају.
Змајевци су у овом послу прошли кроз велике изазове, јер је, пре свега, требало усагласити ставове и донети заједничку одлуку о најважнијој проблематици унутар школе, или ширег окружења. С обзиром на то да је за простор изабран некадашњи Кутак пријатељства, чија је првобитна намена била да помогне ученицима из осетљивих група, решили су да на једном месту споје појмове „сигурност‟, „безбедност‟, „едукација‟ и „нова сазнања‟. Пројекат је захтевао много одрицања и суочавања са различитим предрасудама околине и прилагођавања непредвиђеним околностима. Простор пре реновирања: Захваљујући подршци руководства школе, али и Градске управе за образовање, Змајеви парламентарци су успели да цео процес успешно приведу крају и са поносом оставе неизбрисив печат пријатељства и заједништва у биографији Змајеве школе…. а када затреба помоћ, довољно је сетити се чувене Ф1 фразе „box box‟, која води директно у ПитСтоп. Простор после реновирања: