Иако су Змајевци привели крају ову школску годину, бар што се наставе тиче, припреме за нове садржаје и методе рада увелико су у току.

На огледном часу из геометрије, под називом “Коцка до коцке…”, који је последње наставне седмице одржан у одељењу IV3, изабрана је комбинација два наставна предмета – математике, коју ученици карактеришу као једну од најтежих научних дисциплина, и енглеског језика, који је препознат као изузетно значајан у свим сегментима живота.

Представнице тимова за реализацију пројеката и двојезичне наставе, Татјана Штефанац и Драгана Богосављевић, тестирале су примену неформалног образовања, који промовише DFC програм и CLIL модел наставе, стављајући страни језик у функцију предмета.

Сегментом неформалног образовања, који пропагира DFC платформа обухваћен је уводни део часа, где ученици, кроз једноставну бројалицу, или неку другу игру (такозвани “energizer”), стварају пријатнију атмосферу за рад оснажени за нове изазове, а потом и главни део часа, кроз проналажење заједничког решења, уважавање мишљења другог, право на грешку и исправак, чак и поновно покретање поступка.

CLIL метода рада одавно се примењује у билингвалним одељењима, код старијих основаца, у складу за важећим нормама које прописује ресорно Министарство, али је овом приликом спуштена на ниво разредне наставе, са циљем да се ученици и у млађем добу подстакну да математичке појмове именују на енглеском језику, а затим да разумеју и ураде енглеску верзију постављеног задатка.

Акценат је био на групном раду, а чланови група су насумично бирани, како би се постигла разноврсност у нивоу претходног познавања градива. Имали су прилику да познавање појмова на страном језику покажу груписањем елемената у понуђене секторе и, касније, попуњавањем наставних листића. Потом је организовано мини такмичење, са задацима конципираним по нивоима, а свака група је имала задатак да осмисли стратегију и направи одабир који ће их, по њиховом мишљењу, довести до победе.

Овим начином рада желело се постићи следеће:

  • да се код ученика млађег узраста развијају компетенције за комуникацију
  • да ученици умеју да превазићу тешкоће и истрају у учењу
  • да науче како да испланирају време за учење и да направе план учења.
  • да јачају језичке компетенције разумевањем и тумачењем задатака на нематерњем језику
  • умрежавање више несродних наставних предмета

Коначан закључак је да су се четвртаци одлично снашли у новим изазовима и да поздрављају различите приступе приликом усвајања наставног садржаја, јер им је дата могућност да заједно креирају пут којим ће доћи до решења, да грешка не значи и пораз и да у сваком тренутку могу да уче једни од других… а то су управо неке од одлика јачања компетенција за целоживотно учење.