Садашње и будуће генерације Змајеваца већ од наредне школске године имаће на располагању нове ИКТ садржаје за рад и учење.

Као награду за изузетна достигнућа у образовно – васпитној делатности у протеклих седам деценија, а последњих година и за бројне иновације у наставним и ваннаставним активностима, Министарство просвете уручило је Змајевој школи мобилну „Huawei IdeaHub S2“ интерактивну таблу – вредан алат и помоћ наставницима током предавања.

Реч је о уређају који обилује мноштвом мултимедијалних садржаја, чиме се даје могућност активнијег ангажовања ученика на часовима редовне наставе, али и у реализацији различитих пројеката. Посебно интересантна чињеница јесте да се комплетан садржај обрађених лекција и провежбаних задатака може поделити ученицима креирањем „QR“ кода, што ће им бити једноставније и занимљивије да користе када код куће треба да се подсете о чему се говорило на настави.

С обзиром на то да је савремена технологија одавно имплементирана у све сегменте живота и да су паметни уређаји део одрастања наше деце, ово едукативно средство сигурно ће имати важну улогу у подизању квалитета наставе и отварању нових могућности за даља истраживања и усавршавања.