Годину јубилеја, седам деценија постојања, Змајева школа ће памтити по највишој оцени која јој је додељена за квалитет рада и висока постигнућа у образовно – васпитној делатности.

На основу извештаја о спољашњем вредновању рада школе, које је спроведено у марту ове године, Змајева школа је препозната као центар иновација у широј и ужој локалној заједници. Развија праксу васпитно – образовне изузетности. Иницира и реализује бројне и разноврсне активности формирајући локалну мрежу између установа, различитих сектора, експерата и институција. Значајан број запоспених укључен је бројне националне и међународне пројекте, а стечена искуства са различитих обука имплементирана су у готово све облике наставе.

У образложењу оцене истиче се поверење и међусобно уважавање наставника и ученика током наставе и учења, као и планирање васпитног рада које је засновано на реалним потребама ученика. У извештају се наводи да школа континуирано доприноси бољим образовним постигнућима ученика и подстиче њихов лични, професионални и социјални развој. Највиша оцена дата је начину на који школа ствара услове за упис деце из осетљивих група, као и деце из иностранства.

Подршка ученицима присутна је на свим нивоима, кроз различите програме и активности из области васпитног рада. Због тога су имена Змајеваца присутна на трофејима, медаљама и дипломама са највиших рангова такмичења у области науке, уметности и спорта, а њихови резултати се подржавају и промовишу као највећи успех школе.

Колектив Змајеве школе упућује захвалност ученицима, родитељима и свима, који су током протеклих 70 година, кроз учење и рад, сарадњу и пријатељство, градили углед ове образовне установе!