Стручни сарадници
Љиљана Дудић  психолог
Мирјана Чолак – педагог
Оливера Мудрић – библиотекар
Администрација
Биљана Андријашевић- секретар школе
Татјана Бережни- шеф рачуноводства
Марија Зарин – административни радник