Стручни сарадници
Љиљана Дудић  психолог
Мирјана Чолак – педагог
Оливера Мудрић – библиотекар
Администрација
Биљана Андријашевић- секретар школе
Јасна Дубљевић- шеф рачуноводства
Татјана Бережни – књиговођа