Име и презиме Одељенски старешина/ реализује наставу
Мирјана Шарчевић I1
Јасна Лончаревић I2
Бисерка Петровић I3
Нада Алатић I4
Јелена Радивојевић I5
Слађана Новотни I6
Слађана Јаковљевић I7
Смиљка Стојаковић II1
Бранка Увалић II2
Александра Керавица II3
Драгана Стојковић II4
Вера Спасојевић II5
Оливера Гвока II6
Јелена Крстић III1
Јелица Батричевић III2
Славица Бобић III3
Драгиња Зукић III4
Јелена Дудић III5
Веселинка Вукосављевић III6
Маријана Тотовић IV1
Оливера Миклош IV2
Јасмина Шобић IV3
Лидија Фокс IV4
Бранислава Стефањук IV5
Ђорђе Вукосављевић IV6
Наташа Петровић– продужени боравак I,II
Мирјана Трзин-продужени боравак I,II
Слободанка Арамбашић, Православни катихизис I-VIII СМ
Урош Стефановић, Православни катихизис I-VIII Ј
Драгана Лапчевић

Православни катихизис

I-VIII Ш
Жељка Клавжар

Католички вјеронаук

I-VIII СМ
Дарио Шпановић,

Хрватски језик са елементима нац. културе

I-VIII СМ
Ромски језик I-VIII