Име и презиме Предаје Разредни старешина
Јелена Крстић
професор разредне наставе 1 – 1
Јелица Батричевић Предић професор разредне наставе 1 – 2
Славица Бобић
професор разредне наставе 1 – 3
Драгиња Зукић професор разредне наставе 1 – 4
Јелена Радивојевић
професор разредне наставе 1 – 5
Веселинка Вукосављевић професор разредне наставе 1 – 6
Маријана Тотовић
професор разредне наставе 2 – 1
Оливера Миклош
професор разредне наставе 2 – 2
Јасмина Шобић
професор разредне наставе 2 – 3
Лидија Фокс
професор разредне наставе 2 – 4
 Бранислава Стефањук професор разредне наставе 2 – 5
 Ђорђе Вукосављевић професор разредне наставе 2 – 6
Мирјана Шарчевић професор разредне наставе 3 – 1
Јасна Лончаревић професор разредне наставе 3 – 2
Бисерка Петровић професор разредне наставе 3 – 3
Нада Алатић професор разредне наставе 3 – 4
Смиљка Стојаковић професор разредне наставе 3 – 5
 Слађана Новотни професор разредне наставе 3 – 6
 Слађана Јаковљевић професор разредне наставе 3 – 7
Бранка Увалић
професор разредне наставе 4 – 1
Драгана Стојковић
професор разредне наставе 4 – 2
Биљана Гламочак
професор разредне наставе 4 – 3
Бранка Увалић
професор разредне наставе 4 – 4
 Вера Спасојевић професор разредне наставе 4 – 5
 Оливера Гвока професор разредне наставе 4 – 6