У Основној школи “Јован Јовановић Змај” предметна настава се реализује у 25 одељења, од петог до осмог разреда, на нивоу интегрисане школе. Предметну наставу у школској 2023/2024. години реализују:

Име и презиме Предмет Одељ. старешина Предаје у одељењима
Ивана Томић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање V-7 Ј V-7, VI-6, VII-5, VIII-7
Бојана Зорић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање VIII-1 V-4, VI-4, VIII-1, VIII-3
Александра Новаковић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање V-1 V-1, VI-2, VIII-4, VIII-5
Мира Ђурић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање V-5 V-3, V-5, VII-1, VIII-2
Дајана Николовски Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање VI-3 V-2, VI-1, VI-3, VII-3
Маја Грујичић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање V-6 Ш V-6, VI-5, VII-4, VIII-6
Јована Влаовић Српски језик и књижевност, Грађанско васпитање / VII-2
Татјана Штефанац Енглески језик VI-4 V-3, V-4, VI-3,VI-4,VII-1, VIII-2, VIII-4, VIII-5
Сања Вујановић Енглески језик VI-1 V-1, V-2, V-5, VI-1, VI-2, VII-2, VII-3, VIII-1,VIII-3
Весна Станковић Енглески језик VI-6 V-6, V-7, VI-5, VI-6, VII-4, VII-5, VIII-6, VIII-7
Марина Стојковић Немачки језик, Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности / V-1, V-3, V-5, V-6, VI-5,VII-4, VIII-6
Ружица      Ковачевић Немачки језик / V-2, V-6, VI-3, VI-4, VI-6, VII-1, VII-5,  VIII-2,  VIII-7
Весна Маџић Жунић Немачки језик / V-4, VI-1, VI-2, VII-2, VII-3, VIII-1, VIII-3,  VIII-4, VIII-5
Звездана Симић-Куриџа Математика V-3 V-1, V-3, V-5, VII-2, VIII-2
Милица Кобаш Математика V-4 V-4, VI-1, VI-2, VI-4, VII-1
Драгана Богосављевић Математика V-2 V-2, VI-3, VII-3, VIII-4, VIII-5
Весна Нинковић Математика VIII-7 J V-7, VI-6, VII-5, VIII-7
Слађана Рончевић Математика, Информатика и рачунарство VIII-6 Ш V-6, VI-5, VII-4, VIII-6
Тамара Влајић Математика, Информатика и рачунарство / VIII-1, VIII-3
Бранислава Блајваз Физика VIII-5 VI-1, VI-2, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VIII-1, VIII-2, VIII-4, VIII-5
Јован Свилар Физика VI-5 Ш VI-5, VII-4, VIII-6
Јована Клепац Физика / VI-3, VI-6, VII-5, VIII-3,
VIII-7
Мирјана Шћурк Хемија / VII-1, VII-2, VII-3,  VII-5, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5, VIII-7
Тамара Нилић Хемија / VII-4, VIII-6
Љиљана Фундук Биологија VIII-4 V-2, V-4, VI-1,VI-2, VI-4, VII-1, VIII-2, VIII-3,  VIII-4, VIII-5
Биљана Божић Биологија VII-4 Ш V-1, V-3, V-6, V-7, VI-5, VI-6,
VII-4, VII-5, VIII-6, VIII-7
Бранка Веселиновић Биологија VII-3 V-5, VI-3, VII-2, VII-3, VIII-1
Драгица Куриџа Историја VI-2 V-1, V-2, V-3, V-5, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VIII-1, VIII-2,  VIII-5
Љубиша Марковић Историја / V-6, V-7, VI-5, VI-6, VII-5,
VIII-7
Љиљана Митровић Историја / V-4, VI-1, VII-3, VII-4,
VIII-3, VIII-4, VIII-6
Тијана Миладиновић Географија / V-4, V-5, V-7, VI-3, VI-6,
 VII-1, VII-5, VIII-5, VIII-7
Светлана Максимовић Географија VII-2 V-1, V-2, VI-1, VI-2, VI-4, VII-2, VII-3, VIII-1, VIII2, VIII-3
Гордана Будечевић Географија / V-3, V-6, VI-5, VII-4, VIII-6
Живка Сувић Ликовна култура / V-7, VI-5, VII-5, VIII-7
Војислав Крстић Ликовна култура / V-1, V-3, V-4, V-5, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5
Весна Лемајић Ликовна култура, Цртање, сликање и вајање / V-2, V-6, VI-5, VII-4, VIII-5
Вања Дрљача Музичка култура / V-2, V-6, V-7, VI-5, VI-6, VII-4, VII-5, VIII-6, VIII-7
Љиљана Лончаревић Музичка култура / V-1, V-3, V-4, V-5, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2,VII-3, VIII-1, VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5
Томислав Церовчевић Техника и технологија / V-1, V-5, V-7, VI-3, VI-6, VII-1, VII-5,  VIII-4,  VIII-5, VIII-7
Игор Чолак Техника и технологија / V-6, VI-5, VII-4, VIII-6
Радмила Кличковић Техника и технологија VIII-3 V-2, V-3, V-4, VI-1, VI-2, VI-4, VII-2,
VII-3, VIII-1, VIII-2, VIII-3
Јелена Сенте Физичко и здравствено васпитање,Обавезне физичке активности / V-6, VI-5, VII-4, VIII-6
Дејан Козељац Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности VII-5 Ш V-1, V-2, V-4, V-7, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-6, VII-5, VIII-7
Јоца Копчић Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности VII-1 V-1, V-3, V-4, V-5,  VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VIII-1,   VIII-2, VIII-4, VIII-5
Мирослав Певац Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности VIII-2 V-1, V-3, V-4, V-5,VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-2, VII-3, VIII-1,  VIII-2, VIII-3, VIII-4, VIII-5
Сабина Грујић Информатика и рачунарство / V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3,  VII-4, VII-5, VIII-1, VIII-2,  VIII-4, VIII-5, VIII-6, VIII-7
Слободанка Арамбашић Верска настава – православни катихизис / V-1, V-2, V-4, V-5, VI-1, VI-2,
VIII-3, VIII-5
Милан Бараксадић Верска настава – православни катихизис / V-3, VI-3, VI-4, VII-1, VII-2, VII-3, VIII-1,  VIII-2, VIII-4