Подела предмета и одељења на наставнике

Име и презиме Предмет Одељ. стареш. Разред и одељење у којем предаје
Ивана Томић Српски језик

Грађанско васпитање

5-6 Ј 5-6,6-6,7-6,8-6,
Бојана Зорић Српски језик

Грађанско васпитање

8-1 5-4,6-3,7-2,8-1,
Александра Новаковић Српски језик

Грађанско васпитање

5-1 5-1,6-4,7-3,8-3,
Мира Ђурић Српски језик

Грађанско васпитање

5-3,6-1,7-4,8-2
Дајана Николовски Српски језик

Грађанско васпитање

6-2 5-2,6-2,7-1,8-4
Маја Грујичић Српски језик

Грађанско васпитање

        5-5 Ш 5-5,6-5,7-5,8-5
Ружица Павловић Енглески језик 5-3 5-1,5-2,5-3,6-1,6-3,7-1,7-2,8-1,8-2,
Татјана Штефанац Енглески језик 6-4 5-4,6-2,6-4,7-3,7-4,8-3,8-4

3-1,3-2,4-4

Сања Вујановић Енглески језик 7-6 5-5,5-6,6-5,6-6,7-5,7-6,8-5,

8-6

4-6

Весна Станковић Енглески језик 1-1,1-5,1-7

2-4,2-5,2-6,3-5,3-6,4-1,4-5

Татјана Љубишић Енглески језик 1-2,1-3,1-4,2-1.2-2,2-3,3-3,3-4,4-2,4-3
Марија Вујановић 1-6
Татјана Радовановић Немачки језик 5-5,6-5,7-5,8-5
Ружица      Ковачевић Немачки језик 6-6 5-1,5-2,6-2,6-4,7-3,8-4,

5-6,6-6,7-6,8-6

Весна Маџић Жунић Немачки језик 6-1 5-3,5-4,6-1,6-3,7-1,7-2,7-4,8-1,8-2,8-3
Звездана Симић-Куриџа Математика 5-2 5-2,5-3,6-1,7-2,8-1,
Милица Кобаш Математика 5-1,6-2,7-1,7-3,8-2,
Драгана

Богосављевић

Математика 5-4 5-4,6-3,6-4,7-4,8-4
Весна Нинковић Математика 8-3
Слађана Рончевић Математика

Информатика и рачунарство

8-5 Ш 5-5,6-5,7-5,8-5

5-5,6-5,

Марија Хан Математика 5-6,6-6,7-6,8-6,
Бранислава Блајваз Физика 7-2 6-8 СМ
Јован Свилар физика 6-6,7-6,8-6
Радован Жупунски физика 6-5,7-5,8-5
Соња Туцаковић Хемија 8-2 7-1,2,3,4,8-1,2,3,4

7-6,8-6

Мара Алимпић Хемија 7-5
Данијела Говорчић Хемија 8-5
Љиљана Фундук Биологија 8-4 5-2,5-3,5-4,6-2,6-3,6-4,7-2,8-2,8-3,8-4
Биљана Божић Биологија 7-5 Ш 5-5,5-6,6-5,6-6,7-5,7-6,8-5,8-6

5-1,7-3

Бранка Веселиновић Биологија 6-1,7-1,7-4,8-1
Драгица Куриџа Историја 5-1,5-3,6-1,6-2,6-3,7-1,7-2,7-3,8-2,8-3,8-4
Љубиша Марковић Историја 5-5,6-5,5-6,6-6,7-6,8-6,
Љиљана Митровић Историја 5-2,5-4,6-3,7-4,8-2

7-5, 8-5

Тијана Секулић Географија 8-6 Ј 5-3,5-4,6-4,7-4,8-4,

5-6,6-6,7-6,8-6

Светлана Максимовић Географија 7-1 5-1,5-2,6-1,6-2,6-3,7-1,7-2,7-3,8-1,8-2,8-3
 Гордана Будечевић Географија 5-5,6-5,7-5,8-5
Предраг Ковачић Ликовна култураЦртање, сликање и вајање 5-1,5-3,6-1,6-2,7-2,7-4,8-2,8-4
Живка Сувић Ликовна култура 5-6,6-6,7-6,8-6
Војислав Крстић Ликовна култура

Цртање, сликање и вајање

5-2,5-4,6-3,6-4,7-1,7-3,8-1,8-3
Весна Лемајић Ликовна култура

Цртање, сликање и вајање

5-5,6-5,7-5,8-5

8-5

Будимир Петровић Музичка култура 5-5,5-6,6-5,6-6,7-5,7-6,8-5,8-6
Љиљана Лончаревић Музичка култура 7-4 5-1,2,3,4, 6-1,2,3,4, 7-1,2,3,4

8-1,2,3,4

Томислав Церовчевић Техника и технологија 5-1,5-2,6-2,6-3,7-4,8-1,

5-6,6-6,7-6,8-6

Игор Чолак Техника и технологија 6-5 Ш 5-5,6-5,7-5,8-5
Радмила Кличковић Техника и технологија

Техничко и информатичко образовање

8-3 5-3,5-4,6-1,6-4,7-1,7-2,7-3,8-2,8-3,8-4
Јелена Сенте Физичко и здравствено васпитање

Физичко васпитање-

изабрани спорт и ОФА

Обавезне физичке активности

5-5,6-5,7-5,8-5
Дејан Козељац Физичко и здравствено васпитање и ОФА

обавезне физичке активности

5-6,6-6,7-6,8-6

5-1,5-3,5-4,6-1,6-2,6-4,7-4

Јоца Копчић Физичко и здравствено васпитање

Физичко васпитање-изабрани спорт и офа

7-3 5-2,5-3,6-1,6-2,7-1,7-3,8-1,8-4

5-1,7-3,8-1,8-4

Мирослав Певац физичко и здравствено васпитање

физичко васпитање-

изабрани спорт и офа

6-3 5-1,5-4,6-3,6-4,7-2,7-4,8-2,8-3,

6-3,7-2,8-2,8-3

Слободан Марјановић Техника и технологија
Сабина Грујић Информатика и рачунарство (обавезни)

Информатика и рачунарство(изборни)

5-8