Подела предмета и одељења на наставнике

 

Бојана Зорић професор српског језика и књижевности;

6-1

Александра Новаковић професор српског језика и књижевности;

7-3

Ђурић Мира професор српског језика и књижевности;

8-4

Дајана Николовски професор српског језика и књижевности;

8-1

Маја Грујичић професор српског језика и књижевности; 7-5
Ивана Томић професор српског језика и књижевности; 7-6
Милица Кобаш професор математике;
Звездана Симић Куриџа професор математике; 7-1
Драгана Тепавац професор математике; 7-4
Слађана Рончевић професор математике; 6-5
Мирослава Бандо професор математике;  
Весна Нинковић професор математике; 5-6
Ружица Павловић професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 7-2
Татјана Штефанац професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност; 8-2
Сања Вујановић професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;
Весна Станковић професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;  
Татјана Љубишић професор, односно дипломирани филолог за енглески језик и књижевност;  
Весна Маџић Жунић професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност; 8-3
Ружица Ковачевић професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;
Татјана Радовановић професор, односно дипломирани филолог за немачки језик и књижевност;  
Бранислава Блајваз професор физике; 5-2
Јован Свилар професор физике;  
Жупунски Радован професор физике;  
Соња Туцаковић професор хемије; 6-2
Љиљана Фундук професор биологије; 6-4
Биљана Божић професор биологије; 5-5
Бранка Веселиновић професор биологије;  
Љубиша Марковић професор историје;  
Драгица Куриџа професор историје;
Љиљана Митровић професор историје;  
Тијана Секулић професор географије; 6-6
Светлана Максимовић професор географије; 5-1
Гордана Будечевић професор географије;  
Предраг Ковачић дипломирани вајар професор ликовне културе;  
Живка Сувић Петровић дипломирани сликар професор ликовне културе;  
Војислав Крстић дипломирани сликар професор ликовне културе;  
Весна Лемајић дипломирани сликар професор ликовне културе;
Будимир Петровић наставник музичке културе;  
Љиљана Лончаревић наставник музичке културе; 5-4
Синиша Лилић професор техничког образовања;  
Томислав Церовчевић професор техничког образовања;  
Радмила Кличковић професор техничког образовања; 6-3
Ксенија Шевић професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације;
Јоца Копчић професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације; 5-3
Мирослав Певац професор физичког васпитања дипломирани организатор спортске рекреације; 8-6
Дејан Козељац професор физичког васпитања дипомирани организатор спотске рекреације; 8-5 
Слободан Марјановић дипломирани инжењер организације за информационе системе;  
Слободанка Арамбашић Наставник верске наставе  
Урош Стефановић Наставник верске наставе  
Драгана Лапчевић Наставник верске наставе
Жељка Клавжар Наставник верске наставе  
Дарио Шпановић Професор хрватског језика са елементима националне културе  
Душица Катић Наставник ромског језика