На овој страници можете пронаћи анкете које нам помажу да сагледамо на који начин можемо да унапредимо живот школе и организацију рада наше школске заједнице.

За преузимање су доступни документа и формулари, путем којих ученици и родитељи могу лакше да остваре своје потребе унутар и ван школе.

Анкете

Анкета за ученике – Безбедност у школи

Формулари и документа

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о друштвено-корисном раду

Вршњачко насиље – преузети документ

Списак уџбеника за 2023/24 школску годину: