Распоред писмених задатака и писмених провера 2018/19.

Pаспоред писмених задатака и писених провера дужих од 15 минута виши разреди СМ 2. полугодиште 

Распоред писмених задатака и писмеих провера дужих од 15 минута 1,2,3,4. разред 2. полугодиште

 

Распоред писмених задатака и писмеих провера дужих од 15 минута 1. разред 1. полугодиште

Pаспоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута 2. разред

Pаспоред писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута 3. разред

Pаспоред писмених задатака и писених провера дужих од 15 минута 4.разред

Pаспоред писмених задатака и писених провера дужих од 15 минута виши разреди СМ 1. полугодиште 

 

Pаспоред писмених задатака и пимених провера дужих од 15 минута виши разреди Шашинци 1. полугодиште

Pаспоред писмених задатака и исмених провера дужих од 15 минута виши разреди Јарак 1. полугодиште