У подручној школи у Шашинцима обележен је Дан школе. Први дан је био у знаку спортских активности, други дан је био посвећен природним наукама, а трећи дан културно-уметничком садржају. Све активности су успешно реализоване.