Образовно – васпитни рад у школској 2023/2024. години у Основној школи “Јован Јовановић Змај” спроводи се у 49 одељења (Сремска Митровица, Шашинци и Јарак), а наставу прати укупно 1044 ученика.

Бројно стање ученика по одељењима на нивоу интегрисане школе је следећи: