Бранислава Блајваз, наставницa Основне школе „Јован Јовановић Змај“ и саветник- сарадник за физику Школске управе Нови Сад, учествовала је на 40. републичком семинару о настави физике, где је представила резултате истраживања у области  наставе физике.

Реч је о истраживању реализованом у сарадњи са Школском управом Нови Сад, на тему „Зашто је физика најомраженији предмет на Малој матури?“ са циљем  утврђивања узрока слабог одабира физике на завршном испиту и могућности откривања корака које треба спровести у наредним годинама ради повећања броја ученика који ће бирати физику.

„Школске 2022/23. године у Републици Србији према редовном плану и програму завршни испит Мала матура полаже 64470 ученика. До краја јануара ученици су имали могућност одабира предмета који ће полагати као трећи тест. Статистика спроведена на нивоу Републике Србије показала је да је највећи број ученика одабрало биологију 38%, географију 28%, историју 16%, док је хемију и физику одабрало свега 9% и 8% ученика. Имајући у виду поражавајуће резултате статистике која је показала да је физика на последњем месту у ученичком одабиру на Малој матури, те да физика има имиџ „тешке и досадне“ науке која се бави апстрактним појмовима које је тешко замислити, а који физику прати на светском нивоу, истраживач је поставио студију са циљем утврђивања слабог одабира физике за трећи завршни тест“, објашњава наставница физике Бранислава Блајваз и додаје да је студија реализована у пет основних школа Града Сремске Митровице на узорку од 357 ученика осмог разреда.

Ученици су попуњавали онлајн упитник који се састојао од 15 питања отвореног и затвореног типа, подељених у три блока. Први блок од седам питања био је намењен свим испитаницима са циљем утврђивња начина одабира и припреме трећег предмета који ће полагати на Малој матури. Други блок од четири питања био је намењен ученицима који нису одабрали физику као трећи предмет, док је трећи блок од четири питања био намењен ученицима који су одабрали физику као трећи предмет на Малој матури. Ученици су у другом и трећем блоку одговарали на питања која су водила до остваривања циља истраживања.

Према њеним речима, резултати истраживања спроведеног у митровачким школама, су показали непостојање статистички значајног одступања у односу на разултате добијене на нивоу Републике Србије. Поредак одабира предмета за трећи тест завршног испита остао је исти, при чему се појавила већа процентуална разлика између биологије, која је на водећем месту и преосталих предмета, поготово физике. Наиме, на нивоу Града Сремска Митровица, као трећи тест завршног испита, физику је одабрало свега 4% испитаника.

Дошло се до закључка да ученици генерално  сматрају да физика, без обзира што је једна од фундаменталних наука, нема везе са већином усмерења у оквиру средњег образовања, да су трећи предмет бирали према обиму и „лакоћи“ градива, те да имају ниску мотивисаност за учење физике, као и да трећи тест желе да активно припремају три месеца пред завршни испит, уз подршку предметних наставника.  „Мали проценат који је добијен за физику, према мишљењу испитаника не зависи нужно од обима и тежине градива, те нивоа стеченог знања већ и труда наставника који реализују наставни процес“, истиче Блајваз.

,

Напомиње да су најчешћи одговори за неодабир физике заправо ниска постигнућа из физике, која су последица рада у „другачијим“ условима који су пратили реализацију наставе у претходне три школске године или недостатка самопоуздања у примени претходно стеченог знања.

На основу добијених резултата, како наводи Блајваз, оцењено је да нам предстоји још посла у образовном систему по питању јачања нивоа знања и постигнућа ученика у поменутој области, али пре свега промена у организацији и реализацији припремне наставе са циљем лакше и успешније припреме ученика за завршни тест.

Град домаћин 40. Републичког семинара о настави физике ове године је Сокобања, а стручној јавности се од 18. до 20. априла представило око педесет аутора и предавача из наше земље.