Вршњачки тим Основне школе “Јован Јовановић Змај” има велику улогу у промовисању важних животних вредности – другарства, пожртвовања, толеранције, ненасилних облика комуникације и хуманости. Задатак тима је да свакодневно, у сарадњи са стручном службом, негује имиџ школе као сигурног места за усвајање нових знања и суживот са вршњацима унутар одељењске заједнице и шире.

Чланови Вршњачког тима Змајеве школе су ученице осмог разреда Вишња Грабић, Теодора Перић, Анастасија Токић и Ленка Поповац, а координатор је психолог школе Љиљана Дудић. Досадашње активности тима односиле су се на хуманитарне акције за помоћ појединцима и удружењима, затим побошање услова рада подручних одељења школе, програм Дечје недеље и значајне датуме у школском календару.

На националној платформи “Чувам те” налази се програм са 12 едукативних радионица за ученике V, VI и VII разреда, које пружају могућност за стицање знања, искуства и вештине неопходне за иницирање и активно учешће у смањењу насиља у школи. Цео програм доступан је на линку:

Приручник за вршњачки тим