Двојезична настава у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ реализује се од школске 2011/2012. по пројекту који је исте године покренула Покрајинска влада. 

Овај облик едукације подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и енглеском језику. Када је у питању наша школа, двојезична настава се реализује у одељењима од шестог до осмог разреда, на наставним предметима математика и географија.

Билингвална настава се спроводи у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете Републике Србије. Ђаци, билингвалци, градиво уче у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Са њима ради висококвалификовани наставни кадар, чије су компетенције потврдили Cambridge International Education и Филолошки факултет у Београду.

Предности двојезичне наставе су следеће:

  • ученици стичу изузетне језичке и комуникационе вештине;
  • ученици стичу одличне стручне компетенције;
  • ученици стичу већу могућност стицања међународних сертификата;
  • ученици стичу прилику за превазилажење својих личних, језичких и културалних ограничења;
  • ученици стичу већи степен осетљивости, разумевања и толеранције за друге културе, језике и људе;
  • ученици лакше проналазе запослења.

Претходно искуство показало је да ученици наше школе у успешно уписују билингвални смер у Митровачкој гимназији, али и у другим школама у којима се спроводи двојезично образовање. По резултатима које остварују на такмичењу из енглеског језика, налазе се у посебној категорији, упоредо са ученицима којима је енглески матерњи језик, или су им родитељи са енглеског говорног подручја.

Ученицима билингвалних одељења на крају осмог разреда омогућено је полагање Аптис теста за тинејџере (“Aptis for Teens”), који Змајева школа спроводи заједно са Британским Саветом. Тест, који се примењује у више од 80 земаља света, обухвата сегменте којима се проверава ниво познавања граматике енглеског језика, вокабулара, затим писања, читања и слушања. Постигнућа Змајеваца на тесту била су, до сада, већином на нивоу Ц1, што је виши степен од очекиваног на крају осмог разреда основне школе,  а по Европском оквиру за језике.

Услов за улазак у двојезично одељење је пролазак на тесту који Министарство припрема на нивоу читаве Републике.

Као резултат имлементације двојезичне наставе у рад школе, ширења поља мултијезичности и мултикултуралности, умрежавања и сарадње са колегама из других земаља Европе, у Змајевој школи је 2020. године реализован пројекат повезивања ученика са Међународном свемирском станицом агенције НАСА и разговор са члановима посаде путем радио – везе (ARISS).

РАЗГОВОР СА АСТРОНАУТИМА

На крају, битно је напоменути следеће: српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују.

Leave a Reply