Председници разредних већа:

I разред – Нада Алатић

II разред – Бранка Увалић

III разред –Славица Бобић

IV разред – Лидија Фокс

V разред – Александра Новаковић

VI разред –Татјана Штефанац

VII разред – Љиљана Лончаревић

VIII разред –Соња Туцаковић

Председници Актива  унутар Стручних већа у школској 2019/2020. години:

Српски језик –Мира Ђурић

Енглески језик –Весна Станковић

Немачки језик –Ружица Ковачевић

Математика –Слађана Рончевић

Физика – Бранислава Блајваз

Биологија – Бранка Веселиновић

Историја – Љиљана Митровић

Географија-Светлана Максимовић

Музичка култура –Будимир Петровић

Ликовна  култура – Воја Крстић

Хемија- Соња Туцаковић

Техника и технолигија – Радмила Кличковић

Физичко васпитање –Дејан Козељац

Информатика и рачунарство – Сабина Грујић