Бранислава Блајваз и Драгана Богосављевић, наставнице Основне школе „Јован Јовановић Змај“ учествовале су на 11. интернационалној конференцији Балканске уније физичара, где су представиле резултате заједничког рада у области едукације, укључујући историјски и филозофски аспект физике као науке.

Реч је о истраживању на тему „Интерпретација графика у физици и математици“ са циљем процене нивоа знања и примене у вези са садржајима који су заједнички за обе научне дисциплине.

„У оквиру наставног плана и програма физике за основну школу, графици се обрађују у седмом разреду, са једним сегментом који ученици упознају годину дана раније, а у математици су највећим делом у вези са директно и обрнуто зависним величинама, такође у склопу шестог и седмог разреда. То нам је дало идеју да, кроз заједничке задатке, направимо паралелу у процени мере у којој ученици користе график као решење датог проблема, на који начин разумеју предочени график, да ли могу прецизно да одреде тражене вредности и резултате на основу добијених графичких података“, објашњава наставница физике Бранислава Блајваз и додаје да је студија реализована у седмим разредима ОШ „Јован Јовановић Змај“ на узорку од 57 ученика (26 дечака и 31 девојчица).

Ученици су имали 45 минута да ураде тест сачињен од пет задатака из физике и пет из математике.

Према њеним речима, дошло се до закључка да ученици генерално боље познају примену графика у математици. У односу на пол, ученици су имали већа постигнућа на тесту из физике, а ученице у математичким задацима. „Потешкоће које су уочене приликом реализације задатака из физике, не зависе нужно од нивоа стеченог знања из исте области у математици“, истиче Блајваз.

„У суштини, овим истраживањем ми смо на неки начин извршили и увид у напредак реформе у основном образовању, с обзиром на то да се обе бавимо научним дисциплинама које су уско повезане, те нам је лакша и провера остварености корелације наставних садржаја и исхода, на чему се тежи последњих неколико година“, наводи наставница математике Драгана Богосављевић.

Напомиње да су најчешће грешке у раду заправо последица неадекватних тумачења датих података и приказа решења, или недостатка самопоуздања у примени претходно стеченог знања.

На основу добијених резултата, како наводи Богосављевић, оцењено је да нам предстоји још посла у образовном систему по питању јачања нивоа знања и постигнућа ученика у поменутим областима, али пре свега треба охрабрити ђаке да истражују природне науке, и да, конкретно у овом примеру, препознају графички модел као један од ефикаснијих алата за презентацију, или илустрацију добијених података.

Град домаћин 11. интернационалне конференције Балканске уније физичара ове године је Београд, а од 28. августа до 1. септембра, стручној јавности се представило више од 830 аутора и предавача из земаља бивше Југославије, Румуније, Бугарске, Албаније, Грчке, Турске, Молдавије и Кипра.