U svečanoj sali nase škole, 10.03.2020. god. učenici osmog razreda imali su priliku da u realnim susretima sa roditeljima učenika škole, učesnicima tribine, upoznaju svet zanimanja, jednog  profesionalnog ronioca u zandarmeriji, lekara anesteziologa, modelara obuce,medicinske sestre,sanitarnog inspektora,hemičara,inženjera rudarstva i geologije, a sve s ciljem razvijanja sposobnosti mladih da donesu i sprovedu promišljenu, valjanu i samostalnu odluku o izboru škole i zanimanja.

Prema Programu  profesionalne orijentacije, koji se sprovodi u školi, struktura  toka procesa izbora  zanimanja zasniva se na petofaznom modelu osposobljavanja učenika za izbor zanimanja.

1.korak  je Samospoznaja: prepoznavanje sopstvenih kapaciteta, sposobnosti, interesovanja, vrednosti, sklonosti.

2.  Informisanje o zanimanjima: prikupljanjeinformacija o zanimanjima, analiza i strukturisan način obrade informacija tako da se omogući informisano odlučivanje o izboru zanimanja.

3.  Mogućnosti školovanja: upoznavanje mogućnosti školovanja i karijere koje vode do ostvarenja željenog zanimanja.

4.   Realni susreti sa svetom rada i zanimanja: susret sa predstavnicima zanimanja,ostvarivanje raspitivanja i isprobavanje zanimanja u preduzećima/organizacijama/ ustanovama/ srednjim školama u cilju provere i upotpunjavanja sopstvene slike o svetu rada i zanimanja

5. Odluka o izboru zanimanja: analiza sopstvenog puta profesionalnog orijentisanja i donošenje samostalne odluke o izboru škole/zanimanja.

Učenici su postavljali pitanja gostima: „Koji su nedostaci vaseg zanimanja?, Koje poslove obavljate?, Da li ste zadovoljni svojim zanimanjem?,…jer shvataju da u savremenom životu, bez obzira na uzrast, svakodnevno se suočavamo sa važnošću izbora pred kojima se nalazimo.

Naši izbori su naše odluke koje usmeravaju, grade i razvijaju život. Najveći izazovi su izbori i odluke koje donose sa sobom najveće promene.

Mladi u adolescentskom dobu se nalaze u periodu života kada su na životnim raskrsnicama i pred najvećim brojem promena.  Intenzitet i nužnost izbora i promena koji imaju tada, ne ponavlja se  ni u jednom drugom životnom periodu.  To je period i kada se kroz odluke i promene puno uči i zato je neophodno da se stvore uslovi da mlada osoba bude osnažena da donese najbolje odluke za sebe i svoj život.

Izbor profesije jedna od najvažnijih odluka u životu i utiče na dalji kvalitet života i rada

                                                                                                                Tim za profesionalnu orijentaciju škole