PROFESIONALNA ORIJENTACIJA JE ŽIVOTNA ORIJENTACIJA!

Veliki broj osnovaca i srednjoškolaca baš u ovom periodu donosi odluku o izboru buduće škole i budućeg zanimanja. Neka deca još od „malih“ nogu znaju čime će se baviti, te slede svoj san. Mnogi se odlučuju na osnovu talenta koji poseduju ili ljubavi prema određenoj profesiji.

Veliku ulogu u odabiru buduće škole i profesije imaju i roditelji, pa se mnogi odlučuju da nastave njihovim putem i da ih naslede. Međutim, znamo i da veliki broj ima poteškoće u donošenju odluke čime će se baviti. Upravo onim neodlučnim dajemo par saveta koji im mogu olakšati izbor.

Prvi korak je detaljno informisanje o vrstama srednjih škola i fakulteta, kao i smerovima koji se u njima izučavaju i zanimanjima za koje pripremaju. Svako zanimanje traži poželjan sklop sposobnosti, osobina ličnosti i interesovanja važnih a često i presudnih za uspeh u tim oblastima rada, tako da bi učenici trebalo da razmisle o svojim interesovanjima i sklonostima, «jakim» i «slabim stranama» u pogledu školskog uspeha iz pojedinih predmeta, kao i nekim ličnim osobinama.

Tako bi, na primer, budući učenici ekonomskih škola i fakulteta trebalo pre svega dobro da se snalaze sa računanjem, da vole da rade sa brojevima, dok je za buduće učenike medicinskih škola veoma važno da osim strpljenja, staloženosti i potrebe da pomažu ljudima, poseduju predznanja iz hemije i biologije. Za uspeh u oblasti elektrotehnike potrebne su razvijene opšte intelektualne i numeričke sposobnosti, kao i snažno interesovanje za tehniku i informatiku. Arhitektonska struka podrazumeva razvijene sposobnosti shvatanja prostornih odnosa, uspeh u tehničkom crtanju, kao i izražena estetska i tehnička interesovanja.

Pri izboru srednje škole i fakulteta pored sklonosti i interesovanja treba sagledati i mogućnosti zaposlenja. Idealna situacija je među traženim profesijama na tržištu rada pronaći za sebe inspirativno zanimanje. Uz ljubav i sklonost prema fizici i astronomiji lakše je, recimo, pronaći zaposlenje kao profesor fizike nego kao astrofizičar. Ko voli hemiju i dobro mu ide taj predmet, može da razmisli o profilu farmaceutski tehničar i farmaceut budući da se radi o obrazovnim profilima koji su traženi već duži niz godina. Brže se zapošljavaju i stručnjaci za finansije, inženjeri elektrotehnike, informatike, mašinstva, matematičari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovarajućim specijalizacijama i srodna zanimanja na nivou visokog obrazovanja. U tražena zanimanja spadaju i zanatska zanimanja poput stolara, fasadera, armirača, a zanimanja sa kojima može da se započne sopstveni  biznis i pristojno zaradi  su i obućar, krojač, instalater.

Deci koja najčešće ne znaju šta koja profesija zahteva od njih, prva adresa treba da bude školski psiholog. Ali za savet mogu da se obrate i savetnicima za planiranje karijere u svim većim Filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, pri Nacionalnoj službi u Beogradu, Nišu i Novom Sadu su otvoreni Centri za informisanje i profesionalnu orijentaciju (CIPS). U Centru mogu da urade testove interesovanja, ličnosti, sposobnosti i opšte kulture. Nakon toga se razgovara sa psihologom, koji daje predlog šta bi mogli da upišu, ali konačna odluka je na učenicima i roditeljima.

Dobar izvor informacija za buduće srednjoškolce je “Vodič za izbor zanimanja”, koji može da se nađe i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Vodič nudi detaljan opis svih zanimanja, procenu profesionalnih interesovanja i proveru sposobnosti. Sva zanimanja grupisana su na osnovu sličnosti poslova u 10 profesionalnih oblasti. Za svaku od oblasti postoji detaljno objašnjenje šta ti poslovi podrazumevaju, koje sposobnosti i osobine dete mora da ima da bi time moglo da se bavi. Navedeni su i uslovi u kojima se ti poslovi obavljaju, kao i tačni nazivi zanimanja, odnosno obrazovnih profila u trogodišnjim i četvorogodišnjim školama. Vodič ima i mini upitnike, koje dete popunjava, i na osnovu rezultata pravi konačan izbor.