Увођење двојезичне наставе у нашој школи од септембра 2011. године
Двојезична настава, подразумева извођење наставе појединих предмета на српском и енглеском језику. Када је у питању наша школа двојезична настава ће се изводити на наставним предметима математика, географија и наравно енглески језик. Билингвална настава се изводи у склопу наставног плана и програма које утврђује Министарство просвете Републике Србије. Градиво се учи у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику.

 

Предности двојезичне наставе су следеће:

  • ученици стичу изузетне језичке и комуникационе вештине;
  • ученици стичу одличне стручне компетенције;
  • ученици стичу већу могућност стицања међународних сертификата;
  • ученици стичу прилику за превазилажење својих личних, језичких и културалних ограничења;
  • ученици стичу већи степен осетљивости, разумевања и толеранције за друге културе, језике и људе;
  • ученици лакше проналазе запослења.

Битно је истаћи да поред наше школе двојезична наставе се уводи и на свим нивоима образовања и васпитања на територији града Сремске Митровице. Имплементација двојезичне наставе у припремном предшколском програму предвиђена је од септембра 2010. Године у ПУ „Звездица“. Када је у питању средњошколско образовање и васпитање пројекту се прикључује Митровачка гимназија, у којој ће заинтересовани ученици за овај вид наставе моћи да наставе билингвално школовање.

У ОШ „Јован Јовановић Змај“ двојезична настава на српском и енглеском језику подразумева:

 

    • Увођење и реализацију дела наставе у првом циклусу основног образовања и васпитања – од првог разреда основне школе, почетак имплементације: од школске 2011. – 2012. године.
    • Увођење и реализација дела наставе у другом циклусу основног образовања и васпитања – од шестог разреда основне школе, почетак имплементације: од школске 2011. – 2012. године.

 

Настава на енглеском језику реализоваће се имплементацијом Cambridge International Primary Programme (узраст од првог до петог разреда) и Cambridge lower secondary programme (узраст од шестог до осмог разреда). Напомињемо да је Cambridge International Examinations једна од водећих образовних институција која нуди међународне програме за све нивое образовања, такође, истичемо да Cambridge квалификације признају унверзитети, колеџи и послодавци широм света, тако да се ученицима пружа широк дијапазон животних могућности.

На крају, битно је напоменути следеће: српски и енглески језик се не искључују већ се надопуњују.

 

 

Нешто више о билингвалној настави можете погледати ОВДЕ.