Petak 01.02.2019.

Šašinci

ODRAŽANO ŠKOLSKO PRVENSTVO U ŠAHU na kome je učestvovalo 30 učenika iz matične i škole iz Šašinaca

PLASIRALI SE NA
GRADSKO
TAKMIČENJE
 
V devojčice   V dečaci  
1 Andrea Garić Šašinci 1 Petar Popović Šašinci
2 Ana Dujić Šašinci 2 Dusan Lužajić Šašinci
3 Sara Kerkez Šašinci 3 Uroš Lužajić Šašinci
VI devojčice VI dečaci
1 Andrea Lotocki Šašinci 1 Nikola Radojčić Šašinci
2 Marina Rebić Šašinci 2 Veljko Mijatović Šašinci
3 Vesna Gelo Šašinci 3 Igor Opačić Šašinci
VII dečaci
1 Ilija Gelo Šašinci
2 Srečko Babič Šašinci
3 Božidar Vuković Šašinci

                                                                                            Nastavnik,

                                                                                            Igor Čolak