Кутак за читање

Сви знате да у нашој школи у једну смену иду мали ђаци, од првог до петог разреда, а у другу; велики ђаци од петог до осмог разреда. Самим тим, делимо учионице. Сада ћете имати прилику да видите како та повезаност може да изроди једну лепу идеју! Велики ђаци, у сарадњи са Дајаном Николовски, наставницом српског,  […]