Ученици осмог разреда ће у оквиру области Елементи атомске и нуклеарне физике реализовати мини школски пројекат “Природна радиоактивност”.

Пре него што кренемо у истраживање, попунимо упитник, да видимо са којим предзнањем улазимо у ову авантуру у којој ћемо научити нешто више о природним изворима радиоактивности.