Због новонастале ситуације ексурзије су обустављене те вас обавештавамо да ће уплате бити враћене након укидања вандредног стања.

Све информације и датуме када можете извршити повраћај уплата ће бити постављене благовремено на сајту.