УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ 2016/17 ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ ОД 01.04. 2016. ГОДИНЕ СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ .

  • у школу се уписују деца рођена пре01.03.2010.г.
  • могу се уписати  деца рођена од 01.03. до 01.10. 2010.  године након провере спремности за полазак у школу .

При упису потребна је

–        потврда о извршеном систематском прегледу,

–        потврда да је похађао предшколску установу

–        извод из матичне књиге рођених ако дете није рођено на територији Сремске Митровице

 

Директор школе
Ђурић Зоран