У подручном одељењу у Шашинцима одржане су прве три презентације Гугл учионице за енглески језик.

 

 

Презентације су одржане истовремено за родитеље, ученике и одељенске старешине од 1. до 3. разреда. Прва презентација је одржана у понедељак 05.11.2018 са почетком у 16:30ч. у III5 разреду, док су се друге две презентације одржале у среду 06.11 са почетком у 16.30ч. у II5 и у 17:30ч. у I5.

Предавање у I6

Ученицима су додељена корисничка имена за ученичке налоге које ће моћи користити током свог целокупног даљег школовања у нашој школи. Родитељи су упознати са политиком чувања приватности података и заједно са ученицима упућени су у основе безбедног и одговорног понашања у инернет окружењу.

 

Приказано је окружење учионице, њене могућности и предности које подједнако пружа ученицима, њиховим родитељима и наставницима. Родитељима су приказани почетни кораци у пријављивању на учионицу, проналажење жељеног садржаја и сналажење унутар учионице и могућности које  ће се кроз даљу примену Гугл учионице у настави енглеског језика проналазити и пружати ученицима.

Презенација у II6

Коришћење гугл учионице у настави енглеског језика је вишеструко практично корисно. Гугл учионица пре свега, пружа добар преглед досадашњих реализованих наставних јединица које прате часове редовне наставе енглеског језика чиме се ученицима обезбеђује да у случају одсутности из школе у учионици могу пронаћи све информације о обрађеном градиву, домаћим задацима, подсетнике о обавезама или новинама у учионици чиме се одсутним ученицима омогућава учење на даљину. Могућност веће интеракције са наставником као и са осталим умреженим ученицима је посебно наглашена као значајан вид помоћи у диференцирању наставног процеса и присупа учењу енглеског језика кроз квалитетнији одабир понуде садржаја учионице у складу са потребама и способностима сваког ученика.

Презенације је одржала наставница енглеског језика Весна Станковић која заједно са колегиницом Татјаном Штефанац води Гугл учионице за енглески језик у нашој школи за ученике од 1 до 8 разреда уназад већ две године а и ове године настављају успешну сарадњу на нивоу интегрисане школе.