Систематски преглед у школском диспанзеру за ученике VII разреда организован је према следећем распореду:

 

Ред.

број

Одељење Датум
1. VII/2

 

01.11.2018.

(четвртак)

2. VII/3

 

02.11.2018.

(петак)

3. VII/4

 

05.11.2018.

(понедељак)

 

 

  • Одељењске старешине са ученицима треба да су у школском диспанзеру у 07,30 часова.
  • Ученике обавестити да понесу здравствене књижице.