Прва смена Друга смена
Час Трајање часа Одмори Час Трајање часа Одмори
1. 8:00 – 8:45 5 1. 13:30 – 14:15 5
2. 8:50 – 9:35 20 2. 14:20 – 15:05 20
3. 9:55 – 10:40 10 3. 15:25 – 16:10 10
4. 10:50 – 11:35 5 4. 16:15 – 17:00 5
5. 11:40 – 12:25 5. 17:05 – 17:50
Ритам звоњења V-VIII
Прва смена Друга смена
Час Трајање часа Одмори Час Трајање часа Одмори
1. 8:00 – 8:45 5 1. 13:00 – 13:45 5
2. 8:50 – 9:35 20 2. 13:50 – 14:35 20
3. 9:55 – 10:40 10 3. 14:55 – 15:40 10
4. 10:50 – 11:35 5 4. 15:50 – 16:35 5
5. 11:40 – 12:25 5 5. 16:40 – 17:25 5
6. 12:30 – 13:15 6. 17:30 – 18:15
Ритам звоњења I VIII Јарак и Шашинци
Прва смена V-VIII Друга смена I IV
Час Трајање часа Одмори Час Трајање часа Одмори
1. 7:30 – 8:15 5 1. 13:00 – 13:45 5
2. 8:20 – 9:05 15 2. 13:50 – 14:35 15
3. 9:20 – 10:05 5 3. 14:50 – 15:35 5
4. 10:10 – 10:55 5 4. 15:40 – 16:25 5
5. 11:00 – 11:45 5 5. 16:30 – 17:15
6. 11:50 – 12:35  
Ритам звоњења V VIII Јарак и Шашинци
Прва смена I IV Друга смена V-VIII
Час Трајање часа Одмори Час Трајање часа Одмори
1. 7:30 – 8:15 5 1. 12:30 – 13:15 5
2. 8:20 – 9:05 15 2. 13:20 – 14:05 15
3. 9:20 – 10:05 5 3. 14:20 – 15:05 5
4. 10:10 – 10:55 5 4. 15:10 – 15:55 5
5. 11:00 – 11:45 5 5. 16:00 – 16:45 5
6. 11:50 – 12:35   16:50 – 17:35

Leave a Reply