Одржана обука „ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА И ЕДУКАТИВНЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ИГРЕ У НАСТАВИ“

У подручном одељењу Јарак у петак 15-03-2019. у 17 часова, одржан је други круг обуке наставника разредне наставе из подручних одељења у оквиру школског пројекта за квалитетнији наставни процес под називом “Интерактивна табла и едукативне интерактивне игре у настави”.

У овом кругу обуке наставници су се упознали са начином повезивања СМАРТ-табле са рачунарем, основним подешавањима за рад, калибрацијом, алаткама и софтвером за рад табле.

Сем предавачког дела наставници су и практично могли да тестирају могућности које интерактивна табла нуди наставницима и ученицима у учионици.

У последњем делу обуке наставници су се кроз практичан рад упознали са образовном плаформом Woldwall, креирали налоге на њој и испробали различите едукативне интерактивне игре, вежбе и акивности као и научили како да их постављају у Гугл учионицу, додељују појединачним ученицима у виду диференцираних вежби, повежу портал са одговарајућим LMSом и тако прате напредак ученика.

Обуку је похађало укупно  9 наставника разредне наставе, а водитељ обуке и координатор овог школског пројекта је наставница енглеског језика Весна Станковић.