Када су настале пирамиде?

Где су и како грађене?

Ко је заслужан за њихово постојање?

Name the most famous pyramids in the world?

Где се налази држава на чијој територији леже најчувеније пирамиде?

Из чега се састоји модел пирамиде?

What types of pyramids do you know?

Како гласи формула за површину и запремину пирамиде?…

Широк је спектар питања која се баве феноменом пирамида и свако од њих се посебно обрађује на часовима историје, географије, математике, па чак и страног језика.

Наставнице  наше школе Татјана Штефанац (енглески језик) и Драгана Тепавац (математика), чланице Тима за билингвалну наставу, отишле су корак даље и направиле четрдесетпетоминутни концепт такав да је сваки од поменутих аспеката био подједнако имплементиран, а да ученици нису ускраћени за садржаје које је неопходно да усвоје у складу са наставним планом и програмом.

Захваљујући примени CLIL  метода у двојезичној настави, током једног огледног часа приказана је интерактивна настава у којој су ученици имали централну улогу. Они су учествовали у квизу, прикупљали информације из филма о настанку пирамида на страном језику, изучавали врсте и делове пирамиде, креирали моделе и, користећи постојеће материјале, дефинисали  формуле за израчунавање површине и запремине различитих типова ових геометријских тела.

На тај начин су показали спремност на међусобну сарадњу, на тимски рад, вољу да своје предзнање и идеје поделе са другима, као и да страни језик користе као средство комуницирања у решавању проблема, чиме јачају и језичке и предметне компетенције.

Чланице билингвалног тима искористиле су прилику да пренесу сазнања до којих су дошле током боравка у Атини, где су учествовале у програму “Designing CLIL” – обуци о иновацијама, начинима и могућностима имплементирања енглеског језика у предметну наставу.

Огледни час део је реализације пројекта наше школе  “Вишејезичност као услов интеграције у ЕУ”, који је подржан од стране платформе “Ерасмус +”, преко Фондације Темпус. Преносимо вам делић атмосфере:  Pyramids