Програм професионалне оријентације у основној школи има за циљ да развије спремност ученика за стицањем знања и искуства о себи и свету рада, како би доносили реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања.

Општи задаци професионалне оријентације реализовани су у одељењу II2 кроз слободне активности као облик васпитно-образовног рада. Носиоци активности из оквира професионалне оријентације су, у овом случају, били учитељица и родитељ једног ученика из одељења.

Ученици су посетили салон за масажу и упознали се са занимањем физиотерапеут. Добили су информације у вези са особинама и способностима потребним за ово занимање, могућностима школовања, начинима практичне наставе и могућностима запослења. Чули су веома инспиративну причу о начину на који физиотерапеут помаже људима. Деца су постављала питања о врстама масаже, учили основне покрете и упознали се са неким од помоћних справа и апарата којима се поспешује процес оздрављења.

Физиотерапеут је у данашње време све траженији и цењенији посао, јер пружа одговарајућу помоћ болесним, али и здравим људима. Након завршетка четворогодишње школе, физиотерапеут може да ради у болници, рехабилитационом центру, или да покрене приватни посао.