Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог  и  VI-тог разреда- Сремска Митровица

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењске старешине  IV-тог  и  VI-тог разреда

 

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог  и  VI-тог разреда биће организована предавање на тему „Полиција у служби грађана“према следећем распореду од стране Одељења за ванредне ситуације:

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 15.11.2018.

(четвртак)

IV/1 и IV/2 Мирјана Шарчевић

Јасна Лончаревић

1. час 13,30-14,15
2. 15.11.2018.

(четвртак)

IV/3 и IV/4 Бисерка Петровић

Нада Алатић

2.час 14,20 -15,55
3. 15.11.2018.

(четвртак)

VI/1 и VI/2 Светлана Максимовић

Бранислава Блајваз

5.час 11,40 -12,25
4. 15.11.2018.

(четвртак)

VI/3 и VI/4 Јоца Копчић

Љиљана Лончаревић

6.час 12,30 – 13,15

 

НАПОМЕНА:

  • Предавања ће се одржати у свечаној сали школе.

 

                              

  1. Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог и  VI-тог разреда- Шашинци

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењске старешине  IV-тог  и  VI-тог разреда

Шашинци

 

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог  и  VI-тог разреда биће организована предавање на тему „Полиција у служби грађана““према следећем распореду од стране:

 

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 16.11.2018.

(петак)

VI/5 Биљана Божић 4. час 10,10 – 11,55
2. 16.11.2018.

(петак)

IV/5 Слађана Новотни 3.час 14,55 – 15,40

 

  1. Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог и  VI-тог разреда- Јарак

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењске старешине  IV-тог  и  VI-тог разреда

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима IV-тог  и  VI-тог разреда биће организована предавање на тему „Полиција у служби грађана“ према следећем распореду:

 

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 16.11.2018.

(петак)

VI/6 Весна Нинковић 6. час 11,50-12,35
2. 16.11.2018.

(петак)

IV/6 Слађана Јаковљевић 1.час 13,00 – 13,45

 

  1. Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима I разреда- Сремска Митровица

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењске старешине 1. разреда

 

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима 1.разреда биће организована предавање на тему „ Шта ради полиција, заједно против насиља“према следећем распореду:

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 19.11.2018.

(понедељак)

I/1 и I/2 Смиљка Стојаковић

Бранка Увалић

4. час 10,55 – 11,40
2. 19.11.2018.

(четвртак)

   I/3 и I/4 Александра Керавица

Драгана Стојковић

5.час 11,45 -12,30

 

НАПОМЕНА:

  • Предавања ће се одржати у свечаној сали школе.

 

  1. Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима I разреда- Шашинци

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењском старешини  I разреда

                              Шашинци

 

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима I разреда биће организована предавање на тему „ Шта ради полиција, заједно против насиља“према следећем распореду:

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 19.11.2018.

(понедељак)

I/5 Вера Спасојевић 3. час 10,5 – 11,40

 

  1. Предавање из пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима I разреда- Јарак

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за одељењске старешине  I разреда

                                       Јарак

Поводом реалиције пројекта „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ  ДЕЦЕ“ од стране МУП-а Сремска Митровица и Градске управе за образовање града, ученицима I разреда биће организована предавање на тему „ Шта ради полиција, заједно против насиља“ према следећем распореду:

Ред.

број

Датум Одељење Одељењски старешина Школски час Време
1. 19.11.2018.

(понедељак)

I/6 Оливера Гвока 3. час 14,50 – 15,35