ОСНОВНА ШКОЛА“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Сремска Митровица, ул. Ратарска бр. 5
о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈНМВ 1.1.1/2019
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СКИНУТИ ПОЗИВ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1/2019

Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 -1

Одговор на питање из ЈНМВ 1.1.1./2019 -2