Одељењско веће

Одељењска већа од I – IV разреда

Чланови Одељењског већа првог разреда су:

Јелена Крстић -професор разредне наставе у матичној школи

Јелица Батричевић Предић -професор разредне наставе у матичној школи

Славица Бобић -професор разредне наставе у матичној школи

Драгиња Зукић -професор разредне наставе у матичној школи

Јелена Радивојевић- професор разредне наставе – Шашинци

Веселинка Вукосављевић -професор разредне наставе – Јарак

Чланови Одељењског већа другог разреда су:

Маријана Тотовић -професор разредне наставе у матичној школи

Оливера Миклош -професор разредне наставе у матичној школи

Јасмина Шобић -професор разредне наставе у матичној школи

Лидија Фокс -професор разредне наставе у матичној школи

Бранислава Стефањук -професор разредне наставе – Шашинци

Ђорђе Вукосављевић -професор разредне наставе – Јарак

Чланови Одељењског већа трећег разреда су:

Мирјана Шарчевић -професор разредне наставе у матичној школи

Јасна Лончаревић -професор разредне наставе у матичној школи

Бисерка Петровић -професор разредне наставе у матичној школи

Нада Алатић -професор разредне наставе у матичној школи

Смиљка Стојаковић -професор разредне наставе у матичној школи

Слађана Новотни -професор разредне наставе -Шашинци

Слађана Јаковљевић -професор разредне наставе -Јарак

Чланови Одељењског већа четвртог разреда су:

Бранка Увалић -професор разредне наставе у матичној школи

Биљана Гламочак -професор разредне наставе у матичној школи

Драгана Стојковић -професор разредне наставе у матичној школи

Александра Керавица -професор разредне наставе у матичној школи

Вера Спасојевић -професор разредне наставе – Шашинци

Оливера Гвока -професор разредне наставе – Јарак

 

Одељењска већа од V – VIII разреда

Чланови Одељењског већа петог разреда су:

Светлана Максимовић – професор географије у матичној школи

Бранислава Блајваз – професор физике у матичној школи

Јоца Копчић – професор физичког васпитања у матичној школи

Љиљана Лончаревић – професор музичке културе у матичној школи

Чланови Одељењског већа шестог разреда су:

Бојана Зорић – професор српског језика у матичној школи

Соња Туцаковић – професор хемије у матичној школи

Радмила Кличковић – професор техничког и информ. образовања у матичној школи

Љиљана Фундук – професор биологије у матичној школи

Слађана Рончевић – професор математике – Шашинци

Тијана Секулић – професор географије – Јарак

Чланови Одељењског већа седмог разреда су:

Звездана Симић – Куриџа – професор математике у матичној школи

Ружица Павловић – професор енглеског језика у матичној школи

Александра Новаковић – професор српског језика у матичној школи

Драгана Тепавац – професор математике у матичној школи

Маја Грујичић – професор српског језика – Шашинци

Ивана Томић – професор српског језика – Јарак

Чланови Одељењског већа осмог разреда су:

Дајана Николовски – професор српског језика у матичној школи

Татјана Штефанац – професор енглеског језика у матичној школи

Весна Маџић – Жунић – професор немачког језика у матичној школи

Мира Ђурић – професор српског језика у матичној школи

Дејан Козељац – професор физичког васпитања – Шашинци

Мирослав Певац – професор физичког васпитања – Шашинци