Ученици  I – 4, учитељице Драгане Стојковић, су подељени у групе и добили су задатке да пронађу сличице доброг и лошег понашања : на улици, у Дому здравља, у позоришту,у  школи, у парку. На основу донетих сличица за једно добро и једно лоше понашање припремили су игроказе које су презентовали једни другима.  Потом су израдили плакате уз помоћ родитеља и своје продукте изложили у холу школе.  Овај мали истраживачки рад на пољу информационих технологија је увод у пројектну наставу за ученике првог разреда.