Родитељи ученика првог разреда за набавку уџбеника могу да се обрате у школску библиотеку.