Математичко такмичење “Мислиша” одржано је 8.марта. На нивоу интегрисане школе учествовало је 104 ученика од другог до четвртог разреда а резултати су следећи:

Ред.

број

Освојено

место

Број бодова Име и презиме

ученика

Разред и

одељење

Одељењски старешина
1. похвала 47 Теа Достанић II2 Оливера Миклош
2. похвала 46 Ана Живанић II1 Маријана Тотовић
3. похвала 46 Лира Пуач II4 Лидија Фокс
4. похвала 46 Вук Сарић II4 Лидија Фокс
5. 3. место 87 Николина Мићић IV2 Драгана Стојковић