Учитељима и наставицима ОШ “Јован Јовановић Змај”, у петак, 6. септембра 2019. године, на еТвининг годишњој конференцији, уручени су сертификати са националним ознакама квалитета за пројекте реализоване током протекле школске године.

Захваљујући активностима на еТвининг платформи током 2018/2019. међу 380 пријављених и 309 награђених појединаца нашле су се Јелена Радивојевић, Слађана Новотни, Лидија Фокс, Весна Станковић, Бранислава Блајваз и Соња Туцаковић.

Осим сертификата, уручене су им и вредне награде које ће им помоћи у даљој реализацији наставе и повезивању са другим школама у креирању садржаја за савремено образовање ученика.

Овогодишња конференција била је посвећена развоју, примени и праћењу међупредметних компетенција, као и осмишљавању програма који ће развијати кључне компетенције код ученика, као што су логичко критичко размишљање, дигитална писменост и компетенције за целоживотно учење.