Представљањем пројеката и идејних решења за увођење савремених метода у настави, у Основној школи “Јован Јовановић Змај” у Сремској Митровици, програм “Школе за 21. век” ушао је у завршну фазу.

Филм на тему “Како видим планету Земљу” (“How Do I See The Earth”), који је реализовао наш тим, позитивно је оцењен од стране предавача, тренера, али и осталих школа учесника.

С обзиром на то да се учешће у пројекту поклопило са неколико значајних датума посвећених очувању планете, хтели смо да, на овај начин,  дамо допринос решавању актуелних еколошких проблема и да се, уједно, унесу  новине у приступу ученика тој тематици.

Стога је као циљ,  осим друштвене одговорности, а у складу са захтевима пројекта, наведена намера да ученици усвоје и развијају вештине критичког мишљења и вредновања односа према планети на којој живе, сагледају планету Земљу из угла различитих наука и са различитих аспеката (кроз размену искустава, истраживања, ликовне радионице, експерименте, обележавање важнијих датума) и да, на основу информација до којих долазе, изнесу конструктивне предлоге за коришћење ресурса и омогућавање квалитетног живота у природном окружењу ( како препознати загађиваче и смањити њихов утицај, на који начин развити еколошку свест код људи, које методе би биле најефикасније за промовисање здравих стилова живота….)

Наш тим, који су чинили ученици од 2. до 8. разреда, запослени у школи и родитељи, током протекла два месеца реализовао је чак 13 огледних часова и радионица. Како су се наши ђаци снашли у овој теми можете да видите на линку    “How Do I See The Earth”

Програм “Школе за 21.век” реализовао је British Council у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Како се очекује, уесници пројекта требало би да се представе ширем аудиторијуму на предстојећем сајму нових технологија у Београду.