Последњег дана првог полугодишта у гостима су нам били предавачи Мобилног планетаријума.

Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство, које на веома ефектан начин демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере, сликовит приказ 88 сазвежђа, оријентацију у простору, координатне системе, тела Сунчевог система и објекте дубоког неба: маглине, звездана јата и галаксије…

Пројекције којима су ученици данас уживали су јединствена прилика за проширивање знања и интересовања из области природних наука-физике,атрономије, географије, хемије, математике…и сјајан начин да се проведе последњи дан школе!