У петак, 17.06.2022.године, на Тргу Ћире Милекића, у времену од 18:00 до 21:00часова, одржаће се едукативне радионице у оквиру пројекта „Заштићена подручја заприроду и људе“. Носилац пројекта је WWF академија за природу, у сарадњи са ЈП „Војводинашуме“. Циљ пројекта је да се побољша сарадња између заштићеног подручја и локалне заједнице ради очувања природних и културних вредности, као и да се осигура благостање за све садашње и будуће генерације. Асоцијација ученичких парламената основних и средњих школа Града СремскаМитровица, се укључила у пројекат и активно учествовала у истом, и с` тим у вези, упетак, званично, постаје амбасадор заштићеног подручја „Обедска бара“. Учењем о природи, у природи, стварамо нераскидиве везе између човека и живог света. Укључивањем млађих генерација у овакве пројекте, имамо могућност даградимо свет у којем ће будући лидери бити еколошки освешћени, свет у коме ће се добробит људи, сем економских показатељима, мерити и индексом здравља природе. Позивамо све заинтересоване ученике да присуствују активностима.

Координатор Асоцијације ученичких парламената основних и средњих школа Града Сремска Митровица je Соња Туцаковић.