Наставница математике, Милица Кобаш и наставница физике, Бранислава Блајваз су крајем марта је одржале огледни час “”Директна и обрнута пропорционалност физичких величина” у одељењу VII2.

Директна и обрнута пропорционалност величина се учи у математици, док је у физици нeизоставан део описа свих физичких појава. Овим часом смо спојили утврђивање наученог градива из математике и применили га на примере из физике и стварног живота.

Ученици су у уводном делу часа кроз квиз поновили зависне величине и њихово графичко представљање. У централном делу часа су у групама решавали и анализирали примере из физике. За проверу стеченог знања, ученици су имали задатак да научене релације између физичких величина примене програмирајући microbit рачунар.

Делић атмосфере са часа погледајте кроз филм који се налази на линку испод.

директна и обрнута пропорционалност – дигитални час