БИЛИНГВАЛНА НАСТАВА ГЕОГРАФИЈЕ

У Основној школи “Јован Јовановић Змај” двојезична настава из географије изводи се на енглеском језику. Двојезична настава подразумева извођење наставе појединих предмета на српском/матерњем језику и енглеском језику у склопу наставног плана и програма које утврђује Министраство просвете Републике Србије. Ученици уче градиво у истом обиму и према истим критеријумима као и остали који те предмете слушају само на српском језику. Циљ двојезичне наставе је да ученици стекну изузетне језичке и комуникацијске компетенције и вештине, да страни језик схвате као алат у учењу других предмета, одличне стручне компетенције као и овладавање стручном терминологијом; већу могућност стицања међународних сертификата; прилику за превазилажење личних језичких и културалних ограничења; већи степен осетљивости, разумевања и толеранције за друге људе, културе и језике; лакше проналажење запослења.

Страница за преузимање материјала за наставу

Leave a Reply