Извештаји пројекта >>

Наш пројекат Вишејезичност као услов европских интеграција је одобрен пројекат у оквиру Ерасмус * платформе и део је КА1 пројектата мобилности за запослене у школама и предшколским установама који се односе на мобилност наставног и ненаставног особља у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

• подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
• подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
• подршка професионалном развоју запослених у образовању;
• побољшање знања страних језика учесника;
• подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
• повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
• јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
• боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

Које активности пројекти мобилност обухватају
• обуке: овом активношћу се подржава стручно усавршавање наставника и другог наставног и ненаставног особља у  облику:
– учествовања у курсевима или догађајима који спадају у стручно усавршавање у иностранству;
– „посматрања на радном месту“ (јоб схадоwинг) – период у коме особа прати и посматра све активности које одређена позиција подразумева у партнерској школи или другој одговарајућој организацији у иностранству.